K čemu je design služeb

Kompletní grafická úprava knihy. Kniha je spíše populárního ražení a měla představit čtenáři u nás v té době ještě téměř neznámý design služeb na několika pěkných případových studiích. Povaze knihy odpovídají nároky na grafickou úpravu, která je o něco hravější, pracuje se symbolem stylizované komixové bubliny, která se střídavě mění v otazník a ikonku příchozí zprávy, když v kniha v některých částech sklouzne k dialogu se čtenářem.