Úvod do informační vědy

Český překlad akademické publikace — učebnice informační vědy. Grafické úpravě anglického originálu jsem se chtěl pokud možno co nejvíce vzdálit. Kniha, kterou bude student po nocích listovat a na poslední chvíli dohledávat důležité informace, si zaslouží zábavnější úpravu než v podstatě strohý, ničím nezajímavý a poněkud podivně typograficky strukturovaný originál. Podobně, jako se každá kapitola v knize dívá na informační vědu z jiného úhlu pohledu, najde čtenář na předělových stranách vždy jiný, podivnou perspektivou pokřivený pohled na krychli. Předělové strany hlavních kapitol na sebe navazují, poskládány vedle sebe vytvoří souvislý obraz. Obdobné motivy se promítají i na obálku, na jedné straně najdeme řád stylizovaného malého i, zadní část zjednodušeně reflektuje úpravu předělů.