Výroční zpráva Ústavu výpočetní techniky 2016

Každá správná výroční zpráva musí obsahovat nespočet grafů, které prezentují úspěchy i neúspěchy instituce v tom kterém roce. Smysluplných čísel ale někdy není dost. Výroční zpráva ÚVT za rok 2016 proto vybírá z čísel, která se na stránce vyskytnou a skládá z nich všemožné líbivé vizualizace, aby byl tvar výroční zprávy naplněn. A tak grafy grafují, předělové ilustrace ilustrují a zpráva informuje.