Still
Testing

Matěj Málek

Zaměřuji se na digitální i tištěnou typografii, zejména na grafickou úpravu knih a jiných publikací. Zabývám se ale i vizuálními styly a webovými stránkami. V doktorském studiu jsem se zaměřoval na typografii elektronických knih a možnosti jejich transformace do plně digitálního artefaktu. V minulosti jsem externě spolupracoval na výuce tvorby písma a na fakultní písmolijně s ateliérem grafického designu Fakulty informatiky MU, v rámci doktorského studia jsem vyučoval typografii na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a spolupodílel jsem se též na výuce vizualizace dat na Filozofické fakultě MU.

Vzdělání

2018—2023

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati — doktorský studijní program Výtvarná umění, disertační práce: Písmo a typografie v post-tiskovém prostředí (školitel: Pavel Noga) → odkaz

2011—2014

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity — navazující magisterský program Aplikovaná informatika se specializací Grafický design, diplomová práce: Čitelnost písma, návrh písma s vysokou čitelností a rasterizace fontů (vedoucí práce: Lukáš Pevný) → odkaz

2007—2011

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity — bakalářský program Aplikovaná informatika se specializací Grafický design, bakalářská práce: Rekonstrukce a analýza benátské antikvy Nicolase Jensona (vedoucí práce: Vítězslav Švalbach) → odkaz

Publikace a projekty

Zbiejczuk Suchá, Ladislava, Matěj Málek a Jan Martinek. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 251 s. ISBN 978-80-280-0345-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023.

Zbiejczuk Suchá, Ladislava, Roberto Cibin, Josef Kocurek, Jan Martinek, Matěj Málek, Vojtěch Vojtíšek a Jitka Bartošová. From undistracted to instant reading and back: Prototyping a new digital library service. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2022, roč. 11, č. 3, s. 553-572. ISSN 2241-1925. http://www.qqml.net/index.php/qqml/article/view/791

Vojtíšek, Vojtěch, Jan Martinek, Matěj Málek, Josef Kocurek, Lukáš Porsche, Gabriela Godišková, Adéla Weidischová a Ladislava Zbiejczuk Suchá. Sbírka webových knih (next-booků) pro Městskou knihovnu v Praze. 2022.

Pracovní zkušenosti

od 2012

grafický designér na volné noze — zprvu práce při studiu, od roku 2014 „plnoúvazkově“, převážně příprava tištěných publikací a knih, návrh propagačních materiálů, doplňkově pak tvorba vizuálních stylů a návrh a tvorba písma, spolupráce zejména s:

2014—2017

podíl na výuce kurzu Vizualizace dat na Filozofické fakultě MU — podíl na části přednášek týkajících se efektivní vizualizace a problematiky epistemologie ve vizualizaci

jaro 2015

výuka v kurzu tvorby písma na Fakultě informatiky MU — kurz v porovnání se specializovanými školami poskytoval spíše základní rozhled v tématu, spolupráce dosud pokračuje na úrovni externích konzultací se studenty

2015

spolupráce na založení písmolijny Fakulty informatiky MU — vedení studentů při tvorbě vizuálního stylu, grafického návrhu webu a vzorníku, konzultace písem (písmolijna má spíše prezentační než komerční charakter) → odkaz

od 2011

spoluorganizace divadelního festival divadelníBAF! — tvorba identity ročníku, grafická úprava, sazba a vedení redakce festivalového zpravodaje

2009—2014

Halas, časopis studentů Fakulty sociálních studií — sazba, předtisková příprava, editace fotografií, průběžná aktualizace layoutu a dva velké redesigny

přednášky

prosinec 2014

workshop Základy digitalizace písma — jednodenní a velice základní workshop tvorby a digitalizace písma pro studenty Ateliéru grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

prosinec 2014

přednáška o písmu a jeho prezentaci — přednáška o kritickém vnímání písma a o nárocích na jeho prezentaci, spojeno s procesem zakládání písmolijny na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity → odkaz

podzim 2013

TypeShorts v rámci sympozia TypeTalks 3 — krátká prezentace části diplomové práce

výstavy

zima 2015

společná výstava fotoklubu Kairos — výstava fotografií v kavárně Anděl v Brně

podzim 2015

samostatná výstava typografických prací — drobné typografické hříčky v kavárně Anděl v Brně

jaro 2013

příspěvek do výstavy studentských prací při konferenci Ampersand 2013 — plakát prezentující diplomové písmo Legita