Matěj Málek

Jsem grafický designér na volné noze a doktorský student v Ateliéru grafického designu na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývám se primárně typografií a tvorbou tištěných publikací a knih, věnuji se ovšem též logům a vizuálním stylům, plakátům a dalším propagačním materiálům a okrajově i webům. V minulosti jsem externě spolupracoval na výuce tvorby písma a na fakultní písmolijně s ateliérem grafického designu Fakulty informatiky MU a spolupodílel jsem se též na výuce vizualizace dat na Filozofické fakultě MU.

dosažené vzdělání

pracovní zkušenosti

přednášky

výstavy

mimopracovní zkušenosti