Still
Testing

Sborník konference BOBCATSSS 2015

klient: KISK FF MU

typ práce: obálka, typografie, sazba

rok: 2015

Soubor akademických článků a posterů z knihovnické konference. Přísně strukturovaný vědecký text má své specifické nároky, je nutné se vyvarovat všech rušivých prvků, úprava musí být čistá a nenápadná. Jedinou výraznou typografickou hru jsem si mohl dovolit na titulní straně a na úvodních stranách jednotlivých příspěvků. Všude jinde měla přednost čitelnost. Předělové strany jsou pro rychlejší orientaci při listování zvýrazněné černou.