Still
Testing

Redesign časopisu Host

klient: Spolek přátel vydávání časopisu HOST

typ práce: layout, vizuální styl, typografie

použitá písma: Atyp, Kunda Book

rok: 2023

V roce 2018 jsem převzal grafickou úpravu a sazbu časopisu Host. Po čtyřech ročnících setrvalé práce nad zrcadlem z ruky Martina Peciny jsem v roce 2022 dostal za úkol časopis se stoletou tradicí od základu redesignovat. Změn se dočkal formát, barevnost, kompoziční řešení i skladba obsahu. Návaznost naopak zachovává textové písmo a základní trojsloupcové řešení layoutu. Monumentální titul je navržen z vlastního výrazně rozšířeného písma s mírně inverzním kontrastem.