Still
Testing

Digitálky

klient: Technické muzeum v Brně

typ práce: obálka, typografie, sazba

použitá písma: Urban Grotesk

rok: 2022

Katalog elektronických a digitálních hodinek ve sbírkách Technického muzea v Brně. Zastoupeny jsou ručičkové hodinky v různých variacích, klasická Casia i kuriózní hodinky s LED displeji. Jednoduchá grafická úprava klade důraz na přehlednost, orientaci a snaží se dát dostatečný prostor reprodukcím.