Still
Testing

Digitalní trans­formace čtení

klient: KISK MUNI

typ práce: obálka, typografie, sazba

použitá písma: Pano, Skolar Latin

rok: 2023

Elektronická kniha o elektronických knihách, která šustí papírem. Obsažené texty prozkoumávají způsoby a postupy návrhu elektronických publikací, vhodnost či nevhodnost stávajících formátů a mnohé další aspekty digitálního publikování. Upřednostňovány jsou nativně digitální formáty, přesto je kniha publikována v uživatelsky nepřívětivém, původně tiskovém formátu PDF. Grafická úprava si je tohoto paradoxu plně vědoma a aktivně toto rozhodnutí reflektuje a vysloužila si v knize samostatnou předmluvu. Kompletní kniha je zdarma dostupná zde.