Still
Testing

Geografie bariér

klient: KISK FF MUNI a PřF MUNI

typ práce: obálka, typografie, sazba

použitá písma: Skolar Sans, Degular Display

rok: 2022

Kniha Geografie bariér vznikla jako výstup společného projektu Filozofické a Přírodověděcké fakulty MU, který se zabýval přístupností prostoru, služeb a informací. Kniha představuje teoretické rámce, metodický podklad i celou řadu příkladů problematických a úspěšně řešených realizací. Obsahová struktura knihy je komplexní, do textu často zasahují různé rámečky, ilustrace, vizualizace i tabulky. Zároveň se grafická úprava snaží respektovat zásady přístupnosti tak, jak jsou popsány v úvodu knihy.