Still
Testing

Inspirace úspěšného lektora

klient: KISK FF MU

typ práce: obálka, typografie, sazba

rok: 2015

Příručka pro vyučující Kabinetu informačních studií a knihovnictví najde určitě uplatnění i v jiných prostředích. Elektronická publikace s poměrně vysokými nároky na strukturu si vyžádala klasické řešení ve formátu PDF. S ohledem na čtení na tabletech návrh nepočítá s dvoustranami, každá strana tedy stojí samostatně. Zvolený poměr stran (A5) se ze zpětného pohledu nejeví jako ideální, v době vzniku byl však ospravedlněn možností tisku. Tento argument ale diskvalifikují celobarevné stránky. Kompletní příručka je ke stažení zde.