Still
Testing

Karty 35 metod pro lepší služby

klient: KISK FF MU

typ práce: grafický design, typografie, ilustrace

rok: 2015

Karty sloužící jako pomůcka pro design služeb. Původním záměrem bylo podpořit inovace ve službách knihoven, později se ale spektrum užití rozšířilo a proběhly workshopy mimo jiné i ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Karty slouží k podpoření diskuse designového řešení, čili musí být dostatečně velké, aby byl text na ležící kartě čitelný i z větší vzdálenosti. Důvěru a pocit jednoduchosti vzbuzují ilustrace inspirované manuály společnosti IKEA. Aktuálně je v přípravě již třetí generace karet a existují dva rozšiřující balíčky. Ani přes tolik iterací se mi bohužel zatím nepodařilo prosadit zaoblené rohy… (Poslední verze karet by podle mých informací zaoblené rohy konečně mít měla.)