Still
Testing

Knihovníci jako designéři

klient: KISK FF MU

typ práce: obálka, typografie, sazba

rok: 2016

Kniha případových studií z několika různých knihoven. Poměrně složitá a částečně proměnlivá struktura volala společně s nároky na formát po poněkud nestandardním řešení. Poznámkový aparát z poloviny leží v samostaném marginálním sloupci a z poloviny vykusuje prostor z textového bloku, čímž se od něj výrazně odděluje. Barevné schéma odpovídá vizuálnímu stylu Libdesignu a jednoduchá geometrie na titulních a předělových stranách přímo navazuje na logo. Zbytek úpravy se snaží nastavené principy volně doplňovat, ale výrazně nenarušovat. Kompletní kniha je k dispozici zde.