Still
Testing

Nehoupat

klient: Nehoupat

typ práce: logo, vizuální styl, web

použitá písma: Ladislav

rok: 2018

Nehoupat poskytují konzultace — oni sami si říkají hlídači — při tvorbě webů. Jejich rozsah služeb je ale natolik velký, že jsme nebyli schopni jej zredukovat do jednoho sloganu. Proto jsem navrhl, že slogan bude na webu naklikávací až náhodně generovaný. Klikejte bez ustání, možná se něco stane. Za implementaci a spolupráci na webu děkuji Honzovi Martinkovi, jeho nápady posunuly výsledek na vyšší úroveň. Pro logo a vizuální styl byla klíčovým inspiračním zdrojem tvorba Ladislava Sutnara, k němu odkazující písmo Ladislav se koneckonců prolíná úplně všemi materiály.