Still
Testing

Prostor pro spor

klient: Nesehnutí a FF UK

typ práce: vizuální styl, web, layout

použitá písma: Kakao, Haffer

rok: 2023

Prostor pro spor je projekt, který se zabývá tématem polarizujících sporů ve společnosti. Ke sporu však přistupuje jako k potenciálně pozitivnímu, ozdravnému procesu — demokratická společnost musí umět zvládat hodnotové spory. Vizuální styl je založen na komunikačních bublinách různých tvarů a intenzity. Základními principy je otevřenost a participace — prázdné bubliny ohraničené názvem projektu vyzývají k doplnění, k účasti ve sporu. Jednoduchý a flexibilní vizuální jazyk umožňuje generovat grafiku pro různé formáty.