ThinkStats: Statistika a pravděpodobnost pro programátory

klient: KISK FF MU

typ: obálka knihy

rok: 2014

Návrh knižní obálky. Formát a úprava knižního bloku byla dána originálním vydáním (a sázecím systémem TeX). Mou snahou bylo pokud možno navázat úpravou obálky na vnitřní část, přitom zachovat střízlivé vyznění akademické publikace a na druhé straně propůjčit knize alespoň nějakou identitu. Výsledkem je interpretace bodového/korelačního diagramu (scatter plot) prolínající se obálkou a vstupními stranami.