Still
Testing

Udržitelná města

klient: Nesehnutí

typ práce: obálka, typografie, sazba

použitá písma: Atyp

rok: 2022

Publikace mapuje zásahy do architektury, veřejného prostoru a urbanismu, které dělají města udržitelnějšími, příjemnějšími pro život a schopnými čelit budoucím nástrahám a klimatickým změnám.