Still
Testing

Úvod do informační vědy

klient: KISK FF MU

typ práce: obálka, typografie, sazba

použitá písma: Urban Grotesk, Týfa Text Pro

rok: 2017

Český překlad akademické publikace — učebnice informační vědy. Kniha, kterou bude student po nocích listovat a na poslední chvíli v ní dohledávat důležité informace, si zaslouží zábavnější úpravu než v podstatě strohý, ničím nezajímavý a poněkud podivně typograficky strukturovaný originál. Podobně jako se každá kapitola v knize dívá na informační vědu z jiného úhlu pohledu, najde čtenář na předělových stranách vždy jiný, podivnou perspektivou pokřivený pohled na krychli. Předělové strany hlavních kapitol na sebe navazují, poskládány vedle sebe vytvoří souvislý obraz. Obdobné motivy se promítají i na obálku, na jedné straně najdeme řád stylizovaného malého i, zadní část zjednodušeně reflektuje úpravu předělů.