Still
Testing

Výroční zpráva ÚVT 2015

klient: ÚVT MU

typ práce: obálka, typografie, ilustrace, sazba

rok: 

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity dlouhodobě bojuje se svou neviditelností, proto se v posledních letech snaží volit jakýsi popularizační přístup k výročním zprávám. Záměrem je přiblížit služby, které ústav poskytuje, širšímu publiku studentů i pedagogů na univerzitě. Grafický doprovod výroční zprávy vychází z paralel lidského těla a vypočetní techniky. Ilustrace vypůjčené ze slavné Grayovy anatomie se prolínají celou publikací a jsou doprovázeny jednoduchou liniovou kresbou, která ilustracím propůjčuje nové významy. Kompletní výroční zpráva k nahlédnutí zde.