Still
Testing

Výroční zpráva ÚVT 2019

klient: ÚVT MU

typ práce: obálka, typografie, ilustrace, sazba

použitá písma: MUNI, Neue Haas Unica

rok: 2020

I v roce 2020 vyšla výroční zpráva Ústavu výpočetní techniky. Oproti předchozímu roku grafika zprávy prošla jen několika drobnými úpravami a změnou konceptu doprovodných ilustrací. Předělové strany jednotlivých kapitol tvoří jeden souvislý celek prolínající se celou výroční zprávou. Kompletní výroční zpráva k nahlédnutí zde.