Vzdělávejte se po svém

klient: KISK FF MU

typ: kniha

rok: 2014

Grafická úprava českého překladu knihy Hacking your education. Již starší projekt, ke kterému bych dnes již pravděpodobně přistupoval jinak — zejména co se kompozičního řešení obálky a vstupních stran týče. Obálka patří do mé řídké ilustrační tvorby a interpretuje představu vzdělávacího systému jako stroje na vzdělání. Kniha je obsahově poněkud tendenční a často podléhá interpretačním klamům, toto nicméně není prostor pro recenzi.